Veelgestelde vragen over huurtoeslag


Het is soms lastig een goede schatting te maken van uw belastbaar jaarinkomen wanneer u te maken heeft met verschillende inkomens in één jaar. Stel, u heeft van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 €1.800 bruto per maand verdiend, van 1 april tot en met 31 oktober een WW-uitkering van €1.500 bruto per maand en de maanden november en december heeft u twee maanden (onregelmatig) gewerkt via het uitzendbureau, en heeft u €1.600 en €1.100 bruto verdiend. U maakt dan de volgende rekensom om uw belastbaar jaarinkomen voor 2017 te berekenen:
  • 3 * 1.800 = 5.400. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 5.400 * 1,08 = 5.832
  • 7 * 1.500 = 10.500. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 10.500 * 1,08 = 11.340
  • 1.600 + 1.100 = 2.700. Hier telt u 8% vakantiegeld bij op: 2.700 * 1,08 = 2.916
Alles bij elkaar opgeteld komt u op €20.088 (5.832 + 11.340 + 2.916). Dit bedrag kunt u als schatting voor uw belastbaar jaarinkomen nemen.
Wanneer u een aanvraag voor de huurtoeslag van 2017 doet, loopt deze in principe ook door naar het jaar 2018. Het kan zo zijn, dat dit niet het geval is. Wanneer u 13 weken na het indienen van de aanvraag voor 2017 nog geen beschikking heeft ontvangen voor het jaar 2018, is het waarschijnlijk zo dat de Belastingdienst uw aanvraag niet heeft doorgezet naar 2018. Het handigste is om in dit geval ook nog apart een aanvraag voor 2018 te doen.
Nadat u de aanvraag huurtoeslag bij ons indient, nemen onze deskundigen uw aanvraag door. Zij controleren allerlei gegevens, om te zorgen dat u de maximale huurtoeslag gaat ontvangen. Als onze medewerkers vragen hebben over uw aanvraag, zoeken zij telefonisch of per e-mail contact met u. Zo ontvangt u de maximale huurtoeslag die past bij uw situatie!
Nee, via Huurtoeslag.nl kunt u eenvoudig en snel uw huurtoeslag aanvragen. Huurtoeslag.nl is een intermediair die uw aanvraag controleert en vervolgens indient bij de Belastingdienst.
U kunt een gratis proefberekening maken. Wanneer u er daarna voor kiest om de aanvraag door ons te laten verzorgen, dan kost u dat eenmalig € 39,50.
Via Huurtoeslag.nl vraag je het gemakkelijkst en snelst huurtoeslag aan. Je hebt daar zelfs geen DigiD-code bij nodig. Je kunt huurtoeslag ook via de Belastingdienst aanvragen.
Ja, u kunt uw aanvraag, wijziging of stopzetting kosteloos binnen 14 dagen na het indienen annuleren. Dat is de wettelijke annuleringstermijn voor internetdienstverlening. Nadat deze periode van 14 dagen is verstreken, zullen wij uw aanvraag verwerken.
Stuur binnen 14 dagen nadat je de aanvraag, wijziging of stopzetting hebt ingediend een mailtje naar info@huurtoeslag.nl. Vermeld daarin duidelijk dat u uw aanvraag, wijziging of stopzetting wilt annuleren, uw volledige naam en uw burgerservicenummer (BSN). U ontvangt een bevestigingsmail van de annulering zodra deze is verwerkt.
Zodra u daadwerkelijk de aanvraag bij ons indient, worden de eenmalige kosten van € 39,50 binnen vier weken van uw rekening afgeschreven middels een automatische incasso. U hoeft zelf dus niks aan ons te storten.
In het lopende jaar kunt u op elk moment huurtoeslag aanvragen over dat jaar. U kunt de huurtoeslag over een bepaald jaar uiterlijk aanvragen tot 1 september het volgende jaar.
Nee, die hebben wij niet nodig. U machtigt ons om de aanvraag in te dienen. Dat kunnen wij zonder DigiD-code.
Als uw inkomen wijzigt, kunt u een nieuwe berekening maken van het bedrag aan huurtoeslag waar u recht op hebt. Doorloopt u daarvoor gewoon de stappen op deze website. Als u recht blijkt te hebben op een ander bedrag aan huurtoeslag, kunt u een wijziging indienen. U ontvangt van de Belastingdienst dan een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen huurtoeslag hoeft terug te betalen.
Als uw thuissituatie is gewijzigd (bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of juist bent gaan samenwonen), kunt u een nieuwe berekening maken van het bedrag aan huurtoeslag waar u recht op hebt. Doorloopt u daarvoor gewoon de stappen op deze website. Als u recht blijkt te hebben op een ander bedrag aan huurtoeslag, kunt u een wijziging indienen. U ontvangt van de Belastingdienst dan een nieuwe beschikking, zodat u aan het eind van het jaar geen huurtoeslag hoeft terug te betalen.
Ook wanneer u particulier huurt, kunt u recht hebben op huurtoeslag, mits u aan de voorwaarden voldoet.
Indien u op 1 januari van het jaar waarvoor u huurtoeslag aanvraagt meer vermogen heeft dan het vrijgestelde vermogen in box 3 (2017: € 25.000) per persoon, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Dit geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner en/of medebewoner(s).
U moet uw belastbare inkomen vermelden. Dit komt in de buurt van uw bruto inkomen maar is vaak net iets hoger. U vindt dit op uw jaaropgaaf/loonstrook aangeduid als loon voor de loonheffingen (LH of LB) of fiscaal loon. Houdt ook rekening met uw vakantiegeld, bonussen en/of dertiende maand.
Onderstaande bedragen gelden voor huurtoeslag 2017. De bedragen voor 2016 staan tussen haakjes.
  • Als u alleenstaand bent en jonger dan de AOW-leeftijd, dan hebt u recht op huurtoeslag tot een inkomen van € 22.200 (€ 22.100).
  • Bent u alleenstaand en van AOW-gerechtigde leeftijd, dan hebt u recht op huurtoeslag tot een inkomen van € 22.000 (€ 22.100).
  • Woont u samen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd, dan hebt u recht op huurtoeslag tot een inkomen van € 30.150 (€ 30.000).
  • Woont u samen en bent u van AOW-gerechtigde leeftijd, dan hebt u recht op huurtoeslag tot een inkomen van € 30.175 (€ 30.050).
Onze algemene voorwaarden vind je hier.
Het is mogelijk om met terugwerkende kracht uw huurtoeslag aan te vragen. voorbeeld: U heeft sinds 18 januari 2017 een huurwoning en u voldoet aan alle voorwaarden om huurtoeslag te kunnen ontvangen. U komt hier echter pas in juni 2017 achter of u bent vergeten uw huurtoeslag aan te vragen. U kunt dan 1 februari 2017 als datum van aanvragen invullen en zult u uw huurtoeslag met terugwerkende kracht ontvangen vanaf de datum waarop u recht heeft op huurtoeslag.
De basis van uw verzamelinkomen is uw bruto inkomen. Van dit bruto inkomen worden eventuele aftrekposten in mindering gebracht, u kunt hierbij denken aan aftrek voor ziektekosten, giften, scholingsuitgaven, uitgaven voor inkomensvoorziening, etc. U kunt uw verzamelinkomen terugvinden in uw laatste belastingaangifte.
Studiefinanciering is een vrijgestelde uitkering, deze telt niet mee bij de bepaling van de hoogte van uw verzamelinkomen.
U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten op zijn minst aanwezig zijn:
  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Op kamers wonen valt hier meestal niet onder.

Onzelfstandige woonruimte
In sommige gevallen kunt u ook huurtoeslag krijgen als u een onzelfstandige woonruimte huurt. Deze woonruimte moet dan wel onderdeel zijn van een woongebouw dat door de belastingdienst is aangewezen. U huurt bijvoorbeeld een kamer in een woongebouw voor begeleid wonen. Of u maakt gebruik van groepswonen door ouderen. Vraag aan uw verhuurder of uw woning is aangewezen.
U kunt via ons helaas geen formulieren ontvangen om uw toeslag te ontvangen. Om formulieren te bestellen kunt u bellen naar de Belastingtelefoon op 0800-0543.
Huurtoeslag.nl plaatst cookies op uw computer met als doel het verbeteren van Huurtoeslag.nl. Cookies zijn veilig, onpersoonlijk en beïnvloeden uw bezoeken aan de website niet. Wij maken gebruik van Google Analytics en Yahoo! Search Marketing. Met cookies verzamelen we bezoekersgedrag.
Ons privacystatement vind je hier.
Wij kunnen uw aanvraag in behandeling nemen nadat wij een kopie, foto of scan van uw huurcontract hebben ontvangen. U kunt uw huurcontract direct uploaden op onze website onder het kopje contact. Tevens is het mogelijk om uw contract te e-mailen naar huurcontract@huurtoeslag.nl of per post te verzenden naar ons adres. Op dit huurcontract willen wij de volgende informatie terugvinden: uw naam, adres van de gehuurde woning en de huurprijs met de eventueel aanwezige servicekosten. Vermeld bij verzending van uw contract altijd uw naam en BSN (sofinummer).
Als u nog overige vragen heeft, mailt u ons dan gerust: info@huurtoeslag.nl