Nieuws

Huurtoeslag daalt komende jaren

Uit onderzoek door de Woonbond blijkt dat ontvangers van huurtoeslag de komende jaren tot bijna 100 euro minder huurtoeslag gaan ontvangen, dat meldt het AD.

Vanaf 2019 wil het kabinet de huurtoeslag aanpassen, waardoor het gedeelte van de huur wat de huurder zelf betaalt, groter wordt. De huurtoeslag wordt hierdoor in 2019 gemiddeld 24 euro lager, dit loopt op tot gemiddeld € 94 in 2022. Dat moet het kabinet 138 miljoen euro opleveren.

Huurtoeslag wordt altijd berekend over een gedeelte van de totale huur. Een deel wordt dus altijd door de huurder zelf betaalt. Dat gedeelte wordt in de komende jaren dus grote, waardoor er over dezelfde totale huur, minder huurtoeslag wordt ontvangen.

Huurtoeslag 2018 berekenen en alvast aanvragen

Het stappenplan om uw huurtoeslag voor 2018 te brekenen staat nu online. De bedragen die u hierbij te zien krijgt, zijn gebaseerd op de inkomensgrenzen van 2017. U kunt al wel een aanvraag, wijziging of een stopzetting doen. Zodra de nieuwe grenzen voor het jaar 2018 bekend zijn, zullen we uw aanvraag, wijziging of stopzetting bijwerken aan de hand van de actuele berekening. Uiteindelijk ontvangt u dus het juiste bedrag waar u recht op hebt.

Ouderentoeslag vervalt

Eerder was al bekend geworden dat de ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft en dat de ouderenkorting in 2016 wordt verlaagd met € 83. De ouderentoeslag in box 3 geldt voor ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.895 en een grondslag voor box 3 van maximaal € 279.708. Voor deze groep wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd met maximaal € 27.984. Door de afschaffing van de ouderentoeslag met ingang van 2016 worden zij voor wat betreft het heffingsvrije vermogen in box 3 gelijk behandeld als overige belastingplichtigen.

Mijn huur is te hoog geworden

Als uw huur na een huurverhoging hoger is geworden dan is toegestaan voor de huurtoeslag, dan kunt u nog steeds huurtoeslag ontvangen. Dat geldt alleen als u voor die tijd al huurtoeslag ontving.

Omdat uw huurprijs eerst wel voldeed aan de regels voor de huurtoeslag, heeft u wat genoemd wordt een ‘verworven recht’. Dat betekent dat u recht op huurtoeslag blijft houden als uw huurprijs wordt verhoogd tot boven de maximale huurgrens.

Huurprijs veranderd? Hebt u de wijziging al doorgegeven?

Er is een grote kans dat uw huurprijs dit jaar is veranderd. Wist u dat u zo'n wijziging eigenlijk moet doorgeven voor de huurtoeslag? Als uw huur is gestegen kunt u misschien meer huurtoeslag krijgen. Bereken snel en simpel of u meer huurtoeslag kunt ontvangen!