Huurtoeslag AOW

Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, veranderen de voorwaarden voor uw huurtoeslag. Dat betekent dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag als:

 • Uw inkomen maximaal 21.600 bedraagt in 2014 (29.400 met toeslagpartner)
 • Uw rekenhuur tussen 225,16 euro en 699,48 euro per maand is (223,35 en 699,48 met toeslagpartner)
 • U niet meer vermogen bezit op 1 januari dan:
  Uw situatie Vermogensvrijstelling per persoon
  U bent jonger dan de AOW-leeftijd. € 21.139
  U bent jonger dan de AOW-leeftijd en een alleenstaande ouder. U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006 t/m 2013 kreeg u huurtoeslag en in 2014 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting. € 42.278
  U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is niet meer dan € 14.302. € 49.123
  U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 14.302 maar niet meer dan € 19.895. € 35.131
  U hebt of bereikt in 2014 de AOW-leeftijd. Uw inkomen is meer dan € 19.895. € 21.139

Deze bedragen gelden voor 2014.

Hebt u bijvoorbeeld in 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd (bereikt) en is uw inkomen 15.000 euro op jaarbasis, dan mag uw vermogen maximaal 35.131 euro zijn op 1 januari om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag.

Hebt u bijvoorbeeld ook een medebewoner of toeslagpartner die de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt in 2014, dan is de aanvullende vrijstelling 21.139 euro. Samen mag u dan niet meer dan (35.131 + 21.139) 56.270 euro vermogen hebben op 1 januari.