1. 1 Gegevens verzamelen
  2. 2 Huurtoeslag berekenen
  3. 3 Aanvragen!

Huurtoeslag aanvragen

Per maandag 31 mei 2021 zijn wij gestopt met onze dienstverlening en kunt u niet meer terecht op huurtoeslag.nl. Een al ingediende aanvraag, wijziging of stopzetting verwerken wij voor uiterlijk vrijdag 2 juli 2021. Onze klantenservice is elke woensdag en vrijdag te bereiken op 0186-745333 tot en met vrijdag 2 juli 2021. Per mail kunt u ons bereiken tot en met vrijdag 30 juli 2021 op info@huurtoeslag.nl.
Voor welk jaar wilt u huurtoeslag aanvragen, wijzigen of stopzetten?
uitleg

Wilt u uw bestaande aanvraag huurtoeslag wijzigen, een nieuwe aanvraag indienen of uw huidige huurtoeslag stopzetten?
uitleg

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Heeft u een verblijfsvergunning?
uitleg

U heeft geen recht op huurtoeslag. Wilt u uw huurtoeslag stopzetten?

Waarom wilt u uw huurtoeslag stopzetten?

Anders namelijk...

Vanaf welke datum wilt u huurtoeslag ?
uitleg

Staat u op de aanvraagdatum ingeschreven bij de gemeente op het adres van de woning waarvoor u huurtoeslag wilt ontvangen?

Staat u binnen 5 dagen na ingang van uw huurcontract ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)?

Via deze website kunt u snel en eenvoudig zonder DigiD huurtoeslag regelen voor slechts eenmalig 39,50 euro. Na het indienen van uw aanvraag controleren wij de ingevulde gegevens, mochten sommige zaken onduidelijk of onjuist zijn dan kunnen onze medewerkers telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Dit zorgt ervoor dat u altijd de maximaal toeslag ontvangt met de minste kans op terugbetalen. Mocht u tijdens het invullen van dit stappenplan of anderszins vragen, opmerkingen of hulp nodig hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via: 0186-745333 of mailen naar info@huurtoeslag.nl.

U geeft Zorgtoeslag.nl, Huurtoeslag.nl, Belastingterug.com, en de zorgverzekeraars: Aevitae, Delta, Lloyd, Kiemer, Stad Holland, Agis, Ditzo, Menzis, TakeCareNow!, AnderZorg, DSW, Nedasco, Turien & Co, Avéro Achmea, Energiek, National Academic, UnitedConsumers, Azivo, FBTO, OHRA, Univé, AZVZ, De Goudse, ONVZ, Univé Zekur, Besured, Ik! Zorgverzekering, OZF Achmea, VGZ, Bewuzt, IZA, Plus, VvAA, C4Me, Interpolis, PNOzorg, YouCare, CZ, IZA Cura, Pro Life, Zilveren Kruis Achmea, CZdirect, IZZ, Promovendum, Zorg en Zekerheid, De Amersfoortse, Kettlitz, Wulfse, Salland, Zorgverzekeraar UMC, De Friesland Zorgverzekeraar, toestemming om u op de hoogte te houden van relevant nieuws en aanbiedingen.

Geboortedatum:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Hoe hoog schat u uw belastbare jaarinkomen van 2020?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Betaalt u, uw eventuele toeslagpartner en/of medebewoners inkomstenbelasting over hun box 3-vermogen in 2020?

Vermogensgrenzen 2013 (huurtoeslag)
Versie 27-11-2012

Uw situatieVermogen per persoon
U bent jonger dan 65€ 21.139 (vrijstelling inkomen kind is vervallen)
U bent jonger dan 65 en een alleenstaande ouder. U hebt van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidie ontvangen bij een vermogen van meer dan € 20.300. In 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 hebt u huurtoeslag ontvangen en in 2012 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting€ 42.278
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is maximaal € 14.302€ 49.123
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is meer dan € 14.302 en maximaal € 19.895€ 35.131
U bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is meer dan € 19.895€ 21.139


Voorletters toeslagpartner:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van uw toeslagpartner?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 1:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 1?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 2:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 2?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 3:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 3?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 4:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 4?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 5:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 5?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Voorletters medebewoner 6:

Voorletters:J.K.
Achternaam:De Bruin
Straat en huisnummer:   Kerkstraat 2
Postcode:1234 AB
Plaats:Rotterdam
Burgerservicenummer:123456786
Geboortedatum:25-08-1989
Telefoonnummer:0612312312
Rekeningnummer:224455777


Wat is het geschat belastbaar inkomen per jaar van medebewoner 6?

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw loonstrook
Op uw loonstrook zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Het bedrag dat u nu vindt is per maand of per vier weken. U moet bij deze vraag het bedrag per jaar invullen. Als uw loon weinig wijzigt, vermenigvuldigt u het bedrag met 12 (per maand) of 13 (per vier weken). Maar let op, u moet ook rekening houden met bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel een dertiende maand of overwerk. Die bedragen moet u daar nog bij optellen.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Uw belastbaar inkomen berekenen via uw jaaropgaaf
Op uw jaaropgaaf zoekt u eerst uw belastbare inkomen op. U vindt dat ook wel als (fiscaal) loon, heffingsloon, loon LH of loon IB/PVV.

Eventueel moet u dit bedrag aanpassen als u bijvoorbeeld meer gaat werken of een ander salaris verdient. U kunt eventuele fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, scholingsuitgaven of giften) van je belastbare inkomen aftrekken.

Type woning:

Zelfstandige woning


Een zelfstandige woning is een woonruimte met een toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moet op zijn minst aanwezig zijn:
- een eigen woon(slaap)kamer
- een eigen keuken (met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel)
- een eigen toilet met waterspoeling

Woont u op kamers, dan hebt u meestal géén recht op huurtoeslag.

Let op!
Een waterwoning wordt ook gezien als een zelfstandige woning, maar dan op het water. Hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen. Een woonboot of woonark is geen waterwoning. Hiervoor kunt u dus geen huurtoeslag aanvragen.

Woonwagen


Een woonwagen is een gebouw dat bestemd is voor bewoning en dat geheel of in gedeelten kan worden verplaatst. De woonwagen mag geen eigen aandrijving hebben en moet op een erkende standplaats staan. Met andere woorden: op een kavel die bestemd is voor woonwagens, en waarop aansluitingen zijn voor bijvoorbeeld water, elektriciteit en kabel.

Aangewezen onzelfstandige woonruimte


Een 'aangewezen onzelfstandige woonruimte' is een woonruimte in een woongebouw dat door de overheid (of door het ministerie van VROM) is aangewezen voor huurtoeslag. Bijvoorbeeld een gebouw voor begeleid wonen. Weet u niet of het gebouw waarin u woont is aangewezen? Vraag dit dan aan uw verhuurder.

Aangewezen groepswoning


Een 'aangewezen groepswoning' is een woning waarin een woongroep is gehuisvest, of een groepswoning voor ouderen. Deze woning moet door de overheid aangewezen zijn voor huurtoeslag. De woongroep huurt het hele gebouw op basis van 1 huurovereenkomst. U vult het deel van de huur in dat u zelf betaalt. Weet u niet of het gebouw waarin u woont is aangewezen? Vraag dit aan uw verhuurder.

Hebt u een deel van de woning onderverhuurd?

Vanaf 2010 wordt het huurbedrag waarover de huurtoeslag wordt berekend, niet langer verminderd met 25%, als er sprake is van onderverhuur. Wel willen wij nog steeds van u weten of u een onderhuurder hebt. Zo voorkomt u dat deze persoon onterecht tot uw huishouden wordt gerekend.